Сільськогосподарська мікробіологія
міжвідомчий тематичний науковий збірник     Рік заснування: 2004.

     Проблематика: публікація статей проблемного, узагальнюючого, експериментального, методичного характеру, оглядів літератури з різних аспектів мікробіології та вірусології, що мають теоретичне і практичне значення і є актуальними для сільського господарства.

     ISSN: 1997-3004.

     Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 19404-9204 ПР від 06.08.2012 р.

     Періодичність: 2 рази на рік.

     Фахова реєстрація: сільськогосподарські науки (Наказ МОН України № 747 від 13.07.2015 р.).

     Включення до наукометричних баз даних: Index Copernicus (ICV 2016: 72.18) та РИНЦ (Российский индекс научного цитирования).

     Мова видання: українська, російська, англійська.

     Засновники: Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН, Інститут мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України.

     Головний редактор: Волкогон Віталій Васильович, член-кореспондент Національної академії аграрних наук України, доктор сільськогосподарських наук, професор.

     Заступник головного редактора: Козар Сергій Федорович, кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник.

     Відповідальний секретар: Коротка Ірина Григорівна, кандидат сільськогосподарських наук.

     Члени редколегії: Бердніков О. М., чл.-кор. НААН, д. с.-г. н.;
                                   Бойко А. Л., акад. НААН, д. б. н.;
                                   Вергунов В. А., акад. НААН, д. с.-г. н.;
                                   Іутинська Г. О., чл.-кор. НАН України, д. б. н.;
                                   Канівець В. І., д. с.-г. н.;
                                   Коваленко О. Г., д. б. н.;
                                   Копилов Є. П., д. б. н.;
                                   Коць С. Я., чл.-кор. НАН України, д. б. н.;
                                   Крутило Д. В., к. б. н.;
                                   Курдиш І. К., д. б. н.;
                                   Надкернична О. В., д. б. н.;
                                   Патика В. П., акад. НААН, д. б. н.;
                                   Патика М. В., чл.-кор. НААН, д. с.-г. н.;
                                   Підгорський В. С., акад. НАН України, д. б. н.;
                                   Москаленко А. М., д. е. н.;
                                   Курченко І. М., д. б. н.

     Редакційна рада: Бова Т. О., Дімова С. Б., Камінський В. Ф., Кравченко Н. О., Кузнецова Л. М., Маклюк О. І., Малиновська І. М., Поліщук В. П., Токмакова Л. М., Фурдичко О. І.

Корисні посилання:

© ІСМАВ НААН, м. Чернігів, 2012–2017

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.