Сільськогосподарська мікробіологія
міжвідомчий тематичний науковий збірник     Рік заснування: 2004.

     Проблематика: публікація статей проблемного, узагальнюючого, експериментального, методичного характеру, оглядів літератури з різних аспектів мікробіології та вірусології, що мають теоретичне і практичне значення і є актуальними для сільського господарства.

     ISSN: 1997-3004.

     Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 19404-9204 ПР від 06.08.2012 р.

     Періодичність: 2 рази на рік.

     Фахова реєстрація: сільськогосподарські науки (Наказ МОН України № 747 від 13.07.2015 р.).

     Включення до наукометричних баз даних: Index Copernicus (ICV 2017: 80.38) та РИНЦ (Российский индекс научного цитирования).

     Мова видання: українська, англійська.

     Засновники: Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН, Інститут мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України.

     Головний редактор: Волкогон Віталій Васильович, член-кореспондент Національної академії аграрних наук України, доктор сільськогосподарських наук, професор.

     Заступник головного редактора: Козар Сергій Федорович, кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник.

     Відповідальний секретар: Коротка Ірина Григорівна, кандидат сільськогосподарських наук.

     Члени редколегії: Janse J. D., PhD, Dr. (Нідерланди);
                                   Бойко А. Л., акад. НААН, д. б. н.;
                                   Вергунов В. А., акад. НААН, д. с.-г. н.;
                                   Іутинська Г. О., чл.-кор. НАН України, д. б. н.;
                                   Камінський В. Ф., акад. НААН, д. с.-г. н.;
                                   Канівець В. І., д. с.-г. н.;
                                   Коваленко О. Г., д. б. н.;
                                   Копилов Є. П., д. б. н.;
                                   Коць С. Я., чл.-кор. НАН України, д. б. н.;
                                   Крутило Д. В., к. б. н.;
                                   Курдиш І. К., д. б. н.;
                                   Курченко І. М., д. б. н.;
                                   Москаленко А. М., д. е. н.;
                                   Надкернична О. В., д. б. н.;
                                   Патика В. П., акад. НААН, д. б. н.;
                                   Патика М. В., чл.-кор. НААН, д. с.-г. н.;
                                   Підгорський В. С., акад. НАН України, д. б. н.;
                                   Пилипенко Л. А., чл.-кор. НААН, д. б. н.;
                                   Фрунзе Н. І., д. с.-г. н.; (Молдова)
                                   Шерстобоєва О. В., д. с.-г. н.;

Корисні посилання:

© ІСМАВ НААН, м. Чернігів, 2012–2018

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.